Naast de architectuuropdracht zijn er meestal nog een aantal nevenopdrachten te voorzien.

1. Opmetingsplannen (bij verbouwing)
Het opmeten van bestaande panden wordt uitgevoerd door ons eigen bureau met aangepaste meetapparatuur (lasermeting e.a.). Indien gewenst kan de bouwheer dit overlaten aan een landmeter.

2. Grondsondering (bij nieuwbouw)
Tijdens de ontwerpfase is het noodzakelijk (zeker bij nieuwbouw) om een grondsondering te laten uitvoeren door een gespecialiseerde firma. Zij onderzoeken immers de bodemgesteldheid, waardoor we i.o.m. de ingenieur een economische funderingswijze kunnen toepassen.

3. Stabiliteitsstudie (verplicht)
Tijdens de behandeling van de bouwaanvraag op de Technische Dienst van de gemeente, zal de ingenieur het project verder uitwerken i.f.v. de stabiliteit. Hij bepaalt wat de meest optimale funderingswijze is, berekent de grootte van de metalen liggers, kolommen, betonbalken en gewelven.

4. Veiligheidscoördinatie (verplicht)
Voor het indienen van de bouwaanvraag dient het ontwerp nagezien te worden door de veiligheidscoördinator. Tijdens de uitvoering van de werken zal deze coördinator erop toezien dat alles conform de wettelijke veiligheidsvoorschriften uitgevoerd wordt. Hij maakt na de werken tevens een post-interventiedossier op, omvattende de as-built-plannen, de technische fiches van de gebruikte materialen, onderhoudsvoorschriften, fotomateriaal tijdens de werken enz… Dit post-interventiedossier is van groot belang bij een eventuele toekomstige verkoop van de woning!

5. E.P.B.-Verslaggever (verplicht)
Bij het indienen van de bouwaanvraag zal de architect alle gegevens m.b.t. isolatie en ventilatie overmaken aan de EPB-verslaggever. Deze verslaggever beoordeelt of het project voldoet aan de wettelijke eisen (Energie-prestatie-maatregel) en laat eventueel het ontwerp bijsturen. Hij doet tevens aangifte bij de officiële instanties en controleert de effectieve uitvoering van de voorziene energie-maatregelen.

6. Studie technieken (grote projecten)
M.b.t. de studie van de elektriciteitswerken, sanitair en verwarming, zal de architect een algemeen concept voorstellen. De gedetailleerde uitwerking gebeurt door de installateurs zelf (vb. berekening vermogen ketel, …). Mogelijk dient de bouwheer bijkomend beroep te doen op een extern studiebureau voor de uitwerking van de (speciale) technieken (vb. verluchting, brandbestrijding, lift, domotica, alarm…).

7. Studie akoestiek (specifieke projecten)
Tijdens het ontwerp zal de architect advies verlenen mbt het akoestiek. Mogelijk (afhankelijk van de programma van het project) zal de architect de bouwheer vragen een externe studiebureau voor het akoestiek.

8. Studie interieur (optioneel)
Het interieurontwerp (ingemaakte kasten, keuken, decoratiewerken) is niet inbegrepen in de architectuuropdracht. Wel stellen wij een basisplan van de keuken en badkamer ter beschikking, dat verder kan uitgewerkt worden door de keukeninstallateur.

9. Studie buitenaanleg (optioneel)
De stabiliteit van de terrassen aansluitend aan de woning wordt bekeken door de ingenieur en de uitvoering tijdens de werken. Het tuinontwerp is niet inbegrepen in de architectuuropdracht.

10 Bijkomende opdrachten
• Plaatsbeschrijving aanpalende panden;
• Dossier muurovername;
• ...