De keuze van de architect is ongetwijfeld één van de belangrijkste beslissingen in het hele bouwproces. Hij zal grotendeels bepalen hoe je woning er zal uitzien.

De architect staat u terzijde. Hij is van a tot z uw deskundig raadgever in bouwzaken. In alle fasen van het bouwproces - zelfs al van bij de verkaveling van de bouwgrond of de aankoop ervan - kan u bij hem aankloppen om een beroep te doen op zijn ervaring en advies.

Met uw architect praat en zoekt u tot het project - uw eigen, persoonlijk project - op papier staat zoals u het wilt. Hij zal rekening houden met uw smaak, uw stijl en uw budget. Samen met hem bepaalt u ook de materialen en technieken die u wenst te gebruiken voor uw huis.

Daarenboven is de architect niet enkel verantwoordelijk voor het concept en de plannen van je woning, hij zorgt ook voor de controle van de werken, het nazicht van de facturen, het vergelijken van de prijsoffertes, enz.

Het is niet alleen belangrijk dat je een goede architect vindt, hij moet ook volledig op jouw golflengte zitten. Zowel op architectonisch vlak als op menselijk vlak. Daarom is een voorafgaand gesprek een must. Dit gesprek, dat in principe gratis is, houdt geen enkele verplichting in.

Als je een architect gevonden hebt met wie je in zee wilt gaan, wordt een overeenkomst gemaakt.
Het contract tussen bouwheer en architect omvat een omschrijving van de opdracht, het honorarium en de betalingsmodaliteiten, de wijze van uitvoering van de werken, de clausules ter ontbinding van het contract, ...

Soms wordt er een overeenkomst afgesloten waarbij de architect geen controle op de werken uitvoert of waarbij zijn verantwoordelijkheid stopt wanneer de woning winddicht is. Dergelijke overeenkomsten zijn niet wettelijk en zijn absoluut af te raden. Het geld dat je er mee uitspaart, weegt niet op tegen het risico van een slechte uitvoering.