De architect helpt je met het vergelijken van de offertes van de verschillende aannemers en geeft je advies bij de keuze van de aannemer.

Als er een akkoord is tussen bouwheer en aannemer is het aan de architect om te controleren of de aannemer zijn taak naar behoren uitvoert, of alles gebeurt conform het lastenboek. Daarom is het belangrijk dat er werfvergaderingen worden gehouden met de bouwheer, de aannemer en de architect. Hierbij worden de uitgevoerde werken door de drie partijen geëvalueerd. De architect maakt hiervan een werfverslag dat door de drie partijen ondertekend wordt en dat als leidraad dient voor de verdere werkzaamheden. Bij eventuele discussies kan dat als bewijsmateriaal gebruikt worden.

De architect staat de bouwheer ook op administratief vlak bij. Hij controleert de facturen van de aannemer en bij eventueel meerwerk gaat hij na of de prijsberekening van de aannemer overeenstemt met wat in de aannemingsovereenkomst stond vastgelegd.