Een goede architect moet niet alleen creatief zijn, hij moet ook in staat zijn zich te houden aan het vooropgestelde budget.


Tijdens de bouw behoort het ook tot de taak van de architect het budget onder controle te houden. Als hij zijn verplichtingen nakomt en op creatief, technisch en organisatorisch vlak doet wat van hem verwacht wordt, is hij zijn ereloon zeker waard.


Hoeveel het ereloon concreet bedraagt, kan op verschillende manieren bepaald worden. Door een bepaald percentage van de totale aannemingssom. bvb 7 % voor een volledige nieuwbouw of 12 % bij een verbouwing. Dan kan de architect naar behoren en in alle onafhankelijkheid zijn taak uitvoeren.

Er wordt meestal een forfaitaire prijs aangerekend en in uitzonderlijke gevallen werkt de architect tegen een bepaald uurloon.


De betaling wordt in principe uitgevoerd in meerdere schijven, naarmate het project vordert. U kunt ervan uitgaan dat 50% van het werk uitgevoerd wordt vóór het indienen van de bouwaanvraag.