Nadat het voorontwerp bijgesleuteld is zodat het volledig past in het verwachtingspatroon en het budget van de bouwheer, wordt er een bouwaanvraagdossier opgesteld. Dat bestaat onder meer uit situatie- en oriëntatieschetsen, geveltekeningen, een aantal foto’s van het terrein, de isolatieberekeningen en uiteraard ook de bouwaanvraagformulieren. De architect staat in voor de volledige samenstelling en afhandeling van het aanvraagdossier.

Als de vergunning wordt afgeleverd of eventueel voordien al, maakt de architect een uitvoeringsdossier op. Dit omvat naast de uitvoeringsplannen ook een lastenboek en een meetstaat. De architect zal ook instaan voor het aanstellen van alle ingenieurs en studiebureaus die voor het project noodzakelijk zijn ( grondonderzoek, stabiliteitsstudie, veiligheidscoördinatie, EPB, …) .

Het lastenboek bestaat uit een omschrijving van de werken en de richtlijnen voor de uitvoering. Ook de materiaalkeuze, de kleur, de verwerking, enz. staan hierin vermeld.
De meetstaat is een opmeting van de hoeveelheden van de gebruikte materialen en dient als basis voor de prijsofferte van de aannemers.